Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego środków czystości i artykułów biurowych

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości oraz zakup i dostawę artykułów biurowych do Żłobka Miejskiego w Wieruszowie w roku 2020.

Rozstrzygnicie śr. czystości

Rozstrzygnicie art. biurowe