Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku wynosi miesięcznie 300 złotych.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku nie podlega zwrotowi w wypadku nieobecności dziecka w placówce.

 

Opłata za wyżywienie

Stawka dzienna wynosi 10,50 zł

Śniadanie – 3,15 zł

Obiad I danie – 1,05 zł

Obiad II danie – 4,20 zł

Podwieczorek – 2,10 zł

Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce.