Organizacja klubu

Klub Malucha w Wieruszowie rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2022 r. Organem założycielskim jest Gmina Wieruszów. Placówka mieści się w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Kępińskiej 2a w Wieruszowie.

Klub posiada uruchomionych 16 miejsc. Opiekunki posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi. W budynku znajdują się 2 sale (sala zabaw oraz sypialnia), a także kilka pomieszczeń pomocniczych. Odnowiony budynek spełnia wszystkie wymogi BHP i ppoż. Do budynku przynależy plac zabaw, z którego dzieci mogą korzystać podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Placówka posiada własną pralnię i magiel, dzięki czemu rodzice nie muszą odświeżać pościeli swoim pociechom. Posiłki dostarczane są do klubu, zgodnie z ustalonym tygodniowo jadłospisem, uwzględniającym żywienie dzieci oraz diety eliminacyjne dla dzieci na dietach z przeciwwskazaniami żywieniowymi.

Gmina Wieruszów uzyskała dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 330 496,00 zł na utworzenie Klubu Dziecięcego w Wieruszowie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Adaptacja pomieszczeń o łącznej powierzchni 177,71 m kw. obejmowała kompleksową modernizację i wyposażenie części budynku przeznaczonej na Klub Malucha oraz utworzenie placu zabaw.

Finansowanie Klubu zapewniły również środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 465 833,55 PLN.