O zespole

Z dniem 1 stycznia 2022 r. rozpoczęła swoją działalność gminna jednostka budżetowa Gminy Wieruszów pod nazwą: Zespół Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie. 

W skład Zespołu wchodzą:

1) Żłobek Miejski w Wieruszowie, ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów;

2) Klub Malucha w Wieruszowie, ul. Kępińska 2a, 98-400 Wieruszów.

Siedziba Zespołu mieści się na ul. Bursztynowej 1.

Zespół funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30 przez 11 miesięcy w roku. 

Celem Zespołu jest zapewnienie prowadzenia przez placówki wchodzące w skład Zespołu działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci w wieku do lat 3.