Wyniki rekrutacji do Żłobka i Klubu Malucha

Drodzy Rodzice,

alfabetyczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 została wywieszona w Zespole Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie na ul. Bursztynowej 1.

Zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci nowo przyjętych do podpisania umowy w dniach: 21.03.2024 r. – 26.03.2024 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Przypominamy, że nie zgłoszenie się do placówki w celu podpisania umowy będzie równoznaczne z rezygnacją z pobytu dziecka w Zespole Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie w roku szkolnym 2024/2025.