Podpisywanie umów

Zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci nowo przyjętych do Żłobka w celu podpisania umowy w dniach:
25.05.2020 r. – godz. 8:00 – 12:00
26.05.2020 r. – godz. 8:00 – 12:00
27.05.2020 r. – godz. 8:00 – 16:00
28.05.2020 r. – godz. 8:00 – 16:00
29.05.2020 r. – godz. 8:00 – 12:00.
Przypominamy, że nie zgłoszenie się do placówki w celu podpisania umowy będzie równoznaczne z rezygnacją z pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Wieruszowie w roku szkolnym 2020/2021.