Informacja w sprawie wznowienia działalności

Aktualizacja z dnia 6.05.2020 r.

Szanowni Rodzice,

zgodnie z dzisiejszą decyzją organu prowadzącego, informujemy, że Żłobek Miejski w Wieruszowie pozostaje zamknięty do 24 maja 2020 r.


Szanowni Państwo,

w związku z brakiem konkretnych wytycznych oraz utrzymującym się stanem epidemii, rozważamy ewentualne otwarcie Żłobka Miejskiego w Wieruszowie od dnia 11 maja 2020 r.

Proszę wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka o następującą odpowiedź (na żłobkowego e-maila: zlobek@wieruszow.pl ) do poniedziałku 4 maja 2020 r., czy jeśli nasza placówka zostanie uruchomiona to Państwa dziecko będzie uczęszczało do Żłobka?

 

Jednocześnie informujemy, że:

– w przypadku otwarcia żłobka oraz decyzji rodzica o nie posyłaniu dziecka do placówki, opłata za pobyt dziecka w żłobku musi być naliczana od dnia otwarcia placówki,

– na dzień dzisiejszy, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jeśli placówka zostanie otwarta nadal będzie wypłacany „Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły”, ponieważ dotychczas brak jest aktów prawnych i interpretacji w tym zakresie.