Wyniki rekrutacji

Alfabetyczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 została wywieszona w Żłobku Miejskim w Wieruszowie.

Rodzice dzieci przyjętych do Żłobka proszeni są o zgłoszenie się do dyrektora w celu podpisania umowy. Podpisanie umów będzie odbywało się po wznowieniu działalności Żłobka, nie wcześniej niż 26 kwietnia 2020 r.


Aktualizacja z dnia 27.04.2020 r.

Szanowni Rodzice,

w związku z kontynuacją zawieszenia działalności Żłobka, planujemy podpisywać umowy od dnia 25 maja 2020 r.